Realizácia exteriéru

 

 

 

Cena: 300 Sk/m²

Základný cenník našich služieb. Rozpočet cien vám spravíme po zmeraní zákazky. Ostatné ceny služieb sa vypracúvajú individuálne po dohodnutí a  zmeraní zákazky.    

Pokládka zámkovej dlažby bez zemných prác. V cene je: vymeranie plochy, navozenie a zvibrovanie hrubého podkladu (do hrúbky 30 cm) stiahnutie lôžka položenie, zavibrovanie a vyšpárovanie dlažby.

Pokládka zámkovej dlažby (chodníky a osobné auto)

Cena: 100 Sk/bm

Pokládka parkových obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu.

Pokládka parkových obrubníkov

Cena: 160 Sk/bm

Pokládka cestných obrubníkov bez zemných prác. V cene je: vymeranie obrubníkov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie obrubníkov do betónu                a vyplnenie medzier betónom.

Pokládka cestných obrubníkov

Cena: 150 Sk/bm

Pokládka dlažby (v tvare kocky alebo obdĺžnika) bez zemných prác. V cene je: vymeranie dlažby, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie dlažby do betónu.

Pokládka dlažby do betónu (namiesto obrubníka)

Cena: 40 Sk/ks

Pokládka minipalisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie minipalisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie minipalisád do betónu.

Pokládka minipalisád (výška 30 cm)

Cena: 130 Sk/ks

Pokládka palisád bez zemných prác. V cene je: vymeranie palisád, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie palisád do betónu.

Pokládka palisád (výška 60,90,120 cm)

Cenník

Cena: 190 Sk/m²

Pokládka zámkovej dlažby bez zemných prác na pripravený spodný podklad. V cene je: vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie, zavibrovanie a vyšpárovanie dlažby.

Pokládka zámkovej dlažby (na pripravený podklad)

50 cm Cena: 460 Sk/m²

Pokládka zámkovej dlažby bez zemných prác. V cene je: vymeranie plochy, navozenie a zvibrovanie hrubého podkladu (do hrúbky 40 alebo 50 cm) stiahnutie lôžka, položenie, zavibrovanie a vyšpárovanie dlažby.

Pokládka zámkovej dlažby (nákladné auto)

40 cm Cena: 380 Sk/m²

Cena: 250 Sk/bm

Pokládka odvodňovacích žľabov bez zemných prác. V cene je: vymeranie žľabov, navozenie a zhutnenie podkladového materiálu, osadenie žľabov do betónu.

Osadenie odvodňovacieho žľabu

Cena: 90 Sk/bm

Pri nepravidelných tvaroch je nutné dopíliť dlažbu k obrubníku, palisádam, žľabu alebo domu.

Dopiľovanie dlažby

Obkladanie a kladenie rôznymi druhmi kameňa bez zemných prác. V cene je: obloženie kameňom, vyplnenie medzier medzi kameňmi.

Obkladanie a kladenie kameňom

Všetky ceny sú bez materiálov !

Podlaha  Cena: 950 Sk/m²

Obklad   Cena: 750 Sk/m²

Manuálne zemné práce. Zabezpečujeme zemné práce aj bagrom. Pri bagri je hodinová sadzba + kilometrová sadzba na dopravenie stroja.

Zemné práce 

 Cena: 700  - 1200 Sk/m³